Menselijke vrijheid en geestelijke vrijheid (1)

Vraagstelling
Ik vraag ik mij af: is er een verband of relatie tussen menselijke, psychosociale groei en geestelijke of geloofsgroei en zo ja, welke? Anders gezegd: tussen menselijke bevrijding/vrijheid en geestelijke, spirituele bevrijding of vrijheid? Tussen het fysieke leven en het geestelijke of spirituele leven? Tussen het natuurlijke (horizontale) leven en het bovennatuurlijke (verticale) leven?

Aanleiding
De aanleiding om uit te komen bij deze vragen is de volgende. Ik ben christen. Daarnaast verdiep ik mij nu zo’n 6 jaar in het contextuele gedachtegoed van Nagy. Het christelijk geloof geeft mij vooral een geestelijke, spirituele kijk op het leven. Nagy een menselijke, psychosociale kijk. Beide ervaar ik als fundamenteel. In die context is bovengenoemde vraag(stelling) ontstaan. De vraag dus of er samenhang is tussen beide perspectieven en zo ja welke?

Doel christelijk geloof
Het doel of in ieder geval een belangrijk thema in het christelijke geloof is vrijheid. Ik schreef daar al eerder de blog Kies voor vrijheid over. Ook Tim Keller, om een andere schrijver te noemen, schrijft uitgebreid over vrijheid in zijn boek Bij je volle verstand. Hij verwijst daarbij o.a. naar de bijbel: Johannes 8:36, Jakobus 1:25, 2 Korintiërs 3:2 en 3: 17, Hebreeën 8:10.

Doel therapie of coaching
Het doel van therapie of coaching is om mensen in hun kracht of in de vrijheid te zetten. Dit blijkt o.a. uit het boek Het Geschenk – 12 lessen die je leven kunnen reden van Edith Eger. In het boek beschrijft ze 12 veelvoorkomende mentale gevangenissen. Ook geeft ze een toelichting op haar therapeutische aanpak. Een aanpak die keuzetherapie genoemd kan worden, ‘omdat vrijheid in wezen betekent dat je kunt kiezen’. Het gaat hier om menselijke vrijheid en bevrijding. Ze eindigt haar boek zo: ‘Lieverd, ik hoop dat je er ook voor kiest om de gevangenis op te geven en eraan gaat werken om jezelf te bevrijden.’ De gevangenis als metafoor voor onvrijheid.

Conclusie
Zowel therapie/coaching alsook het christelijke geloof streven hetzelfde na: mensen in de vrijheid zetten. Van onvrije mensen vrije mensen te maken. Is dit al een indicatie dat er een samenhang is, er raakvlakken lijken te zijn tussen het natuurlijke en bovennatuurlijke leven? Tussen waar therapie/coaching voor staat en wat het christelijk geloof beoogd?

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder