Tim Keller: betekenis evangelie voor nu


In het ND van 27 december 2008 is een interview geplaatst met ‘kerkplanter’ en predikant Tim Keller: De publieke theologie van Tim Keller. In het interview kun je kennis maken met de persoon Tim Keller. Ook vestigt Tim Keller in het interview de aandacht op een aantal m.i. belangrijke zaken.

Betekenis van het evangelie voor nu
In mijn blog over Een kerk die prikkelt en ‘in Christus zijn’ haalde ik Hans Burger aan: “De betekenis van het evangelie voor het heden krijgt niet voldoende aandacht in de vrijgemaakte traditie.” Tim Keller doet zo’n soortgelijke uitspraak in het interview: “Hij (AG: Richard Lovelace) leerde ons dat de opwekkingen plaatsvonden toen predikers mensen tot het inzicht brachten, dat het grootste deel van hun leven zelfrechtvaardiging was. Veel christenen aanvaarden wel dat ze gered zijn door genade en niet door werken, maar weten niet hoe het uitwerkt in hun leven. Op het moment dat christenen er echter achter komen wat de gevolgen zijn van het nieuwe leven, is dat heel bevrijdend en resulteert dat in een moment van vernieuwing.” Met andere woorden: welke betekenis heeft het evangelie van genade nu, voor het leven van nu!

Contextualisering
De betekenis van het evangelie voor het heden, heeft m.i. ook alles te maken met het begrip ‘contextualisering’. De betekenis van contextualisering komt in het interview met Tim Keller ook aan de orde. Keller zegt daarover: “Contextualisering is die dingen uit het christelijk geloof kiezen die goed aansluiten bij je cultuur en dat brengen op een manier die mensen raakt. Je begint met dingen die mensen graag willen horen, en daarna zeg je: als je consequent wilt zijn, dan moet je ook dingen accepteren die je niet graag hoort. (…) Voor mij zijn contextualisering en apologetiek nauw verwant. Je moet de cultuur binnengaan, want als je mensen alleen confronteert zonder dat je hun cultuur kent, zullen ze niet luisteren.”

Wat is het belangrijk, dat predikanten niet alleen het evangelie vertellen, maar het ook doorvertalen naar het leven van nu van de hoorders in de kerk. Zonder doorvertaling zullen veel hoorders niet geraakt worden met de blijde boodschap van het evangelie. Zonder doorvertaling zullen veel hoorders niet daadwerkelijk veranderen, vernieuwen, groeien in het geloof.

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder