Tegenstellingen

Bas Luiten schrijft in het al eerder genoemde artikel ‘Met liefde kun je niet alles bedekken’ (de Reformatie – jaargang 84 – nr. 24) ook over zelfbedachte tegenstellingen. Hij reageert met zijn artikel op andere schrijvers die schreven over vernieuwers die onrust zouden stoken in de kerk en over ruimdenkende en verontruste kerkleden.

Luiten vraagt in zijn artikel: “Wat moeten we dan nog doen om elkaar te verstaan? Naar mijn vaste overtuiging kan dat alleen als we iedere zelfbedachte tegenstelling uitbannen.” In dat verband noemt hij oud tegenover nieuw en ouderen tegenover jongeren. Hieraan zijn nog vele toe te voegen: vernieuwers tegenover mensen die behoudend zijn, ruimdenkende tegenover verontruste kerkleden, etc.

Niet alleen wat mensen betreft zijn we snel geneigd om in tegenstelling te denken. We denken in de kerk ook op andere gebieden zomaar in tegenstellingen, dilemma’s, in zwart-wit schema’s. Iets is goed of fout. Waarheid of onwaarheid. Gereformeerd of evangelisch. God (centraal) of mensen. Terwijl het gewone leven en zeker ook het geloofsleven (leven in de kerk) eindeloos gevarieerd mag zijn en de werkelijkheid veel genuanceerd is dan wij vaak denken. Het denken en spreken in (zelfbedachte, valse) tegenstellingen werkt scheidingmakend en dient de eenheid niet. Weg ermee dus! Laat het geen plaats hebben in ons leven en in ons spreken en handelen.

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder