Zijn dorst – onze dorst

Ik heb in de week voor Pasen nagedacht, gemediteerd over de kruiswoorden van Jezus en daarbij dankbaar gebruik gemaakt van de uitwerking van deze woorden op de weblog van Jos Douma. Mooi om zo toe te werken naar Goede Vrijdag en Pasen.

Vooral het kruiswoord ‘Ik heb dorst’ (Johannes 19 : 28) is in mijn gedachten blijven haken. Door de uitwerking die Jos eraan geeft. De dorst van Jezus was zowel een fysieke dorst als een geestelijke dorst. Mooi om die geestelijke dorst in te kleuren vanuit Psalm 63. Het boek der Psalmen is hét Bijbelboek waar emoties en diepe gevoelens onder woorden wordt gebracht. De uitroep van Jezus ‘Ik heb dorst’ was een uitroep vol emotie en gevoel.

Keller zegt over zichzelf: “(…) maar ik veranderde pas toen ik besefte dat ikzelf in Jezus’ verhaal voorkom (en hij in het mijne). Daarbij doelt hij op het verhaal van het kruis. Wij kijken niet van een afstandje naar de gebeurtenissen op Golgotha, maar die geschiedenis is onze geschiedenis. Omdat Jezus dorst had aan het kruis, behoef ik nooit meer dorst te hebben. ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken!’ zegt Jezus in Johannes 7 : 37.

Dominee L.M. Vreugdenhil gebruikt Johannes 7 : 37 om in zijn boek ‘Vriendschap met God’ uit te leggen hoe je de vervulling met de Heilige Geest kunt ontvangen. Dorst hebben: met dorst wordt verlangen aangeduid. Komen: Je moet voor het lessen van je dorst bij Jezus komen. We moeten bij Jezus zijn voor de kracht van de Heilige Geest. Drinken: met ‘drinken’ bedoelt Jezus geloven. Als wij verlangen naar de vervulling met de Heilige Geest, als wij er om bidden, dan mogen we ook geloven dat God ons gebed verhoort.

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder