Alleen vrijheid door overgave en vertrouwen

L.M. Vreugdenhil schrijft in zijn boek ‘Vriendschap met God’ over geestelijke groei, groeien in heiliging. Anders gezegd een steeds meer gaan lijken op Jezus. Hij noemt daarbij ook een aantal concrete handvatten. Het allereerste en allerbelangrijkste handvat is toewijding. “Dat je werkelijk je wil overgeeft aan God en zegt: Heer, U alleen bent goed en heilig, uw wil alleen is zuiver en volmaakt.”

Vreugdenhil haalt daarbij een citaat aan uit het boek ‘De navolging van Christus’ van Thomas à Kempis: “Alleen een volkomen overgave aan God maakt ons innerlijk vrij.” Volkomen overgave zonder enig voorbehoud. “Volkomen overgave kan alleen op basis van een volkomen vertrouwen. Wie bepaalde gebieden van zijn leven uitzondert van de overgave aan Christus, heeft nog niet voldoende begrepen dat God altijd ons heil, ons welzijn en geluk op het oog heeft. Overgave aan de wil van God brengt dan ook altijd innerlijke vrede en blijdschap in ons hart.”

Wat is volkomen overgave en volkomen vertrouwen moeilijk. Maar wat is volkomen overgave en vertrouwen belangrijk om werkelijk vrij te zijn in Christus. We maken ons druk over van alles en nog wat, ook in de kerk. Sommigen proberen zoveel mogelijk de zaken onder controle te krijgen en te houden, ook in de kerk. We liggen wakker van de zorgen, ook over de kerk. Maar bij een volkomen overgave mogen we ons druk maken over van alles en nog wat, ons control freak zijn, onze zorgen aan de voeten van Jezus neerleggen en vertrouwen op Hem. Anders zijn we zomaar slaaf (niet-vrij) van ons druk maken over, van onze (aan)drang tot controle, van onze zorgen. Ja, alleen een volkomen overgave aan God maakt ons innerlijk vrij.

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder