Onttrekking na herdoop


De GKv uit Zeewolde stelde (via de kerkelijke weg) de volgende vraag aan de Generale Synode Harderwijk 2011: is een overdoop (herhaalde doop) een grond voor een feitelijke onttrekking? Anders gezegd: is het feit van de herhaalde doop een reden, een argument om iemand als ‘onttrokken aan de gemeente’ te beschouwen?

De Synode gaf o.a. als antwoord dat als een gemeentelid zich opnieuw laat dopen en deze doop heeft voor het gemeentelid niet de betekenis van onttrekking en overgang naar een andere gemeente (maar bijvoorbeeld die van bevestiging van geloofsvernieuwing), dan blijft het gemeentelid lid van de gemeente. Dus de constatering van een onttrekking kan alleen volgen uit een bewuste overgang naar een andere gemeente. Het feit van de herhaalde doop is geen grond om een onttrekking te constateren.

Dat roept bij mij de vraag op: stel dat een kerkelijke gemeente nu (voordat het synodebesluit genomen was) zo’n feitelijke onttrekking heeft toegepast. En deze gemeente ratificeert  vervolgens de synodebesluiten hierover (en zegt daarmee dat de besluiten niet in strijd zijn met de Bijbel en de kerkorde), wat dan? Wat wordt dan de reactie van de gemeente naar het onttrokken gemeentelid toe? Het gemeentelid dat lid van de gemeente had willen blijven (en wellicht nog steeds lid wil zijn), maar van wie de naam door de kerkenraad doorgestreept is in het kerkelijke register. Ten onrechte is toch zijn naam doorgehaald en is er een onttrekking (tegen de wil van het gemeentelid in) geconstateerd? Wat nu?

Ik denk dat het gemeentelid onrecht is aangedaan. Er is iemand iets ontnomen (zijn kerklidmaatschap) op onjuiste gronden, met onjuiste argumenten. Die argumenten werden vanzelfsprekend niet pas onjuist door de uitspraak van de synode. Ze waren al onjuist en die onjuistheid is nu bekrachtigd door de uitspraak van de synode. Iemand als onttrokken beschouwen op onjuiste gronden, is een vorm van onrecht.

Wat doe je met dit onrecht? Wat doe je in het algemeen met onrecht? Ik schreef al eerder dat onrecht alleen gestopt kan worden door recht. Door het toegeven van schuld, door het vragen om vergeving en door het nemen van je verantwoordelijkheid. Zo ontstaat er ruimte in relaties. Dit onrecht heeft in het midden van de gemeente (publiekelijk) plaatsgevonden. Het rechtzetten van dit onrecht zal daarom ook in het midden van de gemeente moeten gebeuren.

Wat zou het een zegen zijn als een kerkenraad op deze manier laat zien wat genade is. Immers, genade is de core business van de kerk! Genade die niet alleen onder woorden gebracht wordt, maar ook wordt toegepast in daden. Want wat betekenen woorden zonder daden? 

Reacties

 1. 1 + 1 = 2
  Lijkt me een duidelijk verhaal.

  Je mag stellen dat er onrecht is aangedaan. Misschien niet bewust omdat men dacht goed te doen, maar daardoor mag een rectificatie niet uit blijven.

  Woord van de dag 13-02-2012:
  Wie zijn fouten verbergt, zal geen voorspoed kennen, wie ze toegeeft en vermijdt, krijgt vergeving. -- Spreuken 28:13

  Wat is "de status" van een gemeentelid die bewust heeft gekozen voor opnieuw zich laten dopen? Mag die deelnemen aan het Avondmaal en een ambt vervullen? Heeft de synode daar ook een standpunt over ingenomen?

  Leendert

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik heb het besluit van de synode gelezen het is me duidelijk (helaas). De doop wordt niet geaccepteerd en er zal na opnieuw invoegen binnen de gemeente vermaan volgen. Misschien is in de situatie waar je op doelt al "of the record" gevraagd aan de dopeling of die zijn/haar doop wil herroepen. Overweegt de dopeling geen herroeping en is hij/zij stellig, dan is het voor een kr "veilig" om geen actie te ondernemen. Doodbloeden (alleen op papier) van de kwestie is het gevolg.

  Punt 2 van de gronden van de synode laat echter geen onduidelijkheid hoe de kr. moet handelen.

  Dus er zal vast een actie volgen vanuit de kr. in de situatie waar je op doelt.

  Grond 1 die de synode vermeldt is erg zwak. De Bijbel is heel duidelijk dat geloof in Jezus de redding is. Wedergeboorte (Jezus aannemen als Redder in je leven) zorgt voor inlijving in het lichaam van Christus. Kinderen geheiligd in hun ouders.

  Ik beoog overigen geen discussie over kinderdoop / doop na wedergeboorte.

  Leendert

  BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder