Zelfkennis en Godskennis


Ik schreef al eerder dat ik het boek Energie van de Geest van Philip Troost een bijzonder boek vind. O.a. vanwege het ‘paradoxale karakter’ van het boek: een voor mij belangrijk inzicht (een eyeopener). In het boek van Philip vind ik nog een ander belangrijk inzicht terug. Een inzicht dat Benner mij liet ontdekken.

David G. Benner verbindt in het boekje Gods geschenk jezelf te mogen zijn (met als ondertitel: Ontdek je echte ik) zelfkennis en Godskennis aan elkaar. In hoofdstuk 6 schrijft Benner dit: ‘De antropologische vraag (wie ben ik?) en de theologische vraag (wie is God?) zijn fundamenteel niet te scheiden.’

Philip Troost verbindt in zijn boek je echte zelf (of ik) ook aan wie God is (p.219). ‘Mijn echte zelf kom ik alleen op het spoor in het licht van wie God is. In dat licht ga ik ontdekken dat mijn zelfbeeld inderdaad een beeld is, (…), en dat ergens in of achter dat ogenschijnlijke zelf mijn echte zelf verscholen zit. De ‘ik’ zoals ik gemaakt ben door God.’ ‘Noem het je authentieke zelf.’

Philip werkt dat later (o.a. op pagina 221) naar de twee genoemde kanten uit. Als ‘je met deze omkeer naar jezelf niet naar God keert (be-kering), blijft dat ‘jezelf zijn’ misleidend’. ‘Je hebt geen oriëntatiepunt of richtlijn om dat ‘zelf’ in te spiegelen.’ ‘Andersom geldt het ook: als je je richting God wilt omkeren zonder op zoek te gaan naar je echte zelf, komt bekering en heiliging in wettisch vaarwater terecht.’ In het vervolg van hoofdstuk 7 gaat Philip nog verder in op deze relatie tussen je echte ik of zelf en God. Ik zou zeggen: koop het boek en lees het eens door.

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder