Evangeliseren: moet dat echt?

Ds. Klaas van den Geest schrijft hierover. [1] Hij zegt o.a. dit: “We moeten ons bekeren van onze binnenkerkelijkheid: onze manier van geloven, die vaak zo op ons eigen welbevinden is gericht, onze erediensten, die zo vaak de exclusieve taal spreken van onze vertrouwde kerkcultuur. Die bekering komt er niet door maar te hameren op die opdracht. Die bekering komt er alleen als wij zelf ons overspoeld voelen met de kracht van de Geest van Christus.

Anders gezegd: hameren op het ‘moeten’ biedt geen soelaas. Die verandering, bekering komt voort uit de overvloed van genade die de Geest van Christus in de zijnen uitgiet. Zoals al eerder gezegd: veranderingen ontstaan door een spiritueel leven met Christus (zie mijn blog ‘Verandering van structuur of van het hart?').

Bij overvloed kun je niet anders meer dan meegaan met de stroom, de stroom van hemelse kracht. Als dat tot je doordringt en die kracht je meesleept, zal het getuigen van onze Heer de Koning die overwon onze tweede natuur zijn. Het vloeit gewoon voort uit je geloof, ons kerk zijn: je gelooft in Jezus’ koningschap. Je bent kerk met het oog op Gods koninkrijk.

[1] De Reformatie, jaargang 84 – nummer 28 – 18 april 2009

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder