Verandering van structuur of van het hart?

Ik las dit: “Ik moet denken aan het boek Le petit prince. Schrijver Antoine de Saint-Exupéry betoogt daarin dat als je een schip wilt bouwen, geen mensen bij elkaar moet brengen om hout aan te slepen, werktekeningen te maken en taken te verdelen. Leer ze te verlangen naar de zee, dan komt het schip vanzelf. Dat is onze opdracht als kerk: verlangen oproepen om in de nabijheid van de Here God te zijn.[1]

Jos Douma schrijft op zijn weblog over ‘spirituele gemeenteopbouw’. Het zegt daar o.a. dit: “Dan wordt duidelijk dat het uiteindelijk niet gaat om visievorming en nieuwe structuren, maar om verandering van mensen. Maar hoe veranderen mensen? Hoe kunnen mensen groeien in Christus? Hoe wordt de gemeente echt een vindplaats van liefde en spiritualiteit? Hoe kan een predikant inhoud geven aan een prediking die transformerende kracht heeft?

Beide citaten zeggen m.i. hetzelfde: het gaat niet zozeer om nieuwe, veranderde structuren (hout, werktekeningen, taken verdelen), maar om een verlangen, om verandering, groei van mensen. Veranderen van structuren kan wel een randvoorwaarde zijn, maar deze verandering leidt niet (automatisch) tot veranderende mensen. Dat roept dan de vraag op die Jos ook stelt: hoe veranderen mensen dan wel? Veranderingen ontstaan door een spiritueel leven met Christus.

Om die laatste zin nog wat duidelijker te maken, volgen hier twee definities of verklaringen van het begrip christelijke spiritualiteit:
· Christelijke spiritualiteit oriënteert zich op de geest van Jezus Christus. Ze grijpt in de ontplooiing van het geestelijk leven steeds weer terug op de woorden en daden van Jezus, op zijn leer en op zijn verlossend en bevrijdend handelen. [2]
· Met spiritualiteit bedoel ik de wederzijdse betrekking tussen God en ons, waarbinnen we door de heilige Geest gaandeweg steeds meer worden omgevormd tot mensen die het beeld van Christus vertonen, zodat onze verbondenheid met God ook aan de buitenkant zichtbaar wordt in de praktijk van ons leven. [3]

[1] Artikel uit het ND van 10 april: Kerkleiders moeten vrij kunnen praten.
[2] Anselm Grün – De bronnen van spiritualiteit, pagina 8 – 10
[3] Philip Troost – Christus ontvangen – gereformeerd en charismatisch: leren van elkaar, pagina 10, 11

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder