Moreel conformisme - zelfontdekking


Keller schrijft, dat Jezus de twee zonen gebruikt als illustratie van de twee wegen waarlangs mensen geluk en vervulling najagen: de weg van moreel conformisme (oudste zoon) en de weg van zelfontdekking (jongste zoon). “Mensen die de weg van moreel conformisme gaan, zeggen: ‘Ik doe niet wat ik wil maar wat de traditie en de mensen willen dat ik doe.’ Wie de weg der zelfontdekking kiest, zegt: ‘Ik ben de enige die bepalen kan wat goed of slecht voor mij is. Ik leef zoals ik leven wil en vind op die manier mijn ware ik en mijn geluk.’”

Ben je of oudste zoon (moreel conformisme) of jongste zoon (zelfontdekking)? Keller geeft aan, dat mensen vanuit hun temperament kunnen neigen tot een leven van moreel conformisme of een leven van zelfontdekking. Er zijn ook mensen die heen en weer pendelen. “Velen hebben de denkvorm van het moreel conformisme beproefd, raakten erdoor vermorzeld, en maakten toen een dramatische stap naar een leven van zelfontdekking. Anderen maken een tegenovergestelde beweging.” Sommige mensen combineren de twee zienswijzen in één persoonlijkheid: zo zijn er oudste zonen die ook een verborgen jongstezoon-leven leiden.

“(…) bij alle variatie blijven het toch in principe twee manieren van leven. De boodschap van Jezus met zijn gelijkenis is dat beide manieren fout zijn.”

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder