Belang van paradoxen


Waarom is het van belang paradoxen te onderkennen? Waarom vind ik het belangrijk om aandacht te besteden aan paradoxen?

Ongenuanceerdheid - eenzijdigheid
Tomáš Halík laat met zijn boek Geduld met God mij nadenken over paradoxen en contradicties. Hij schrijft over zijn “voortdurend pogingen om waarheid te vinden in contradicties, om niet tot interpretaties te komen die het alleenrecht op de waarheid zouden hebben terwijl ze zich niet bewust zijn van hun onvermijdelijke beperktheid, (…).”(1)

Halík heeft dus een ‘voorliefde’, voert een pleidooi voor paradoxen om zo weg te blijven bij eenzijdigheden (‘onvermijdelijke beperktheid’). Om niet het risico te lopen dat een interpretatie van de waarheid het alleenrecht krijgt. Om ongenuanceerdheid te voorkomen. Dat spreekt mij aan. Als we het over een ‘medaille’ hebben, laten we dan ‘beide kanten’ daarvan benoemen, daar woorden aan geven.

Ik las ergens dit: “Een tweede overweging voor het benaderen van (…)vraag­stukken als paradoxen is dat zij ons prikkelen om niet eenzijdig of dogmatisch te kijken. Weliswaar zijn we in het westen zo langzamerhand gewend geraakt aan de gedachte dat ‘de’ waarheid niet bestaat, dat ‘waarheid’ als begrip onbruikbaar is geworden. Toch zijn velen van ons in de praktijk nog steeds op zoek naar die onomstotelijke waarheid, dat enige juiste uitgangspunt waardoor het klip en klaar helder wordt wat ons te doen staat.”(2) Ook hier dus weer de paradox als middel om eenzijdigheid te voorkomen en een interpretatie te beschouwen als dé enige waarheid.

Halve waarheid – hele leugen
Als je een halve waarheid (één van de twee uitersten van een paradox) verkondigt en verdedigt als de hele waarheid, dan wordt die waarheid daardoor een leugen.(3) Het negeren of ontkennen van de ene kant van een paradox en het presenteren van de andere kant als de hele waarheid leidt tot een leugen. Die ‘andere kant’ is zo verandert van een halve waarheid in een (hele) leugen. Daarmee staat dus wel het e.e.a. op het spel, namelijk het verschil tussen waarheid en onwaarheid.

Kracht van een paradox
“De kracht van de paradox zit in de spanning.” De spanning van paradoxen houdt je levend en voorkomt een eenzijdige gerichtheid. “De spanning zet aan tot actie, tot het uit je comfort zone treden.”(4) Die kracht is ook tegelijkertijd een zwakheid. Mensen vinden spanning niet (altijd) fijn, vinden deze verwarrend. Mensen hebben de neiging spanning en verwarring uit de weg te gaan, deze op te lossen.

Complexiteit
Ik las ergens dit: “We willen graag een simpele realiteit zien, maar de wereld waarin wij leven is complex en ongelooflijk rijk.”(5) Ook Lennette Schuijt vraagt aandacht voor de ‘complexe realiteit’.(6) Karin Derksen begint haar artikel met deze zin: “In een tijd waarin de complexiteit voortdurend lijkt toe te nemen, worden we veelvuldig met paradoxen geconfronteerd.”(7) En zij heeft het in hetzelfde artikel over ‘complexe vraagstukken’. Ook andere boeken en documenten leggen een relatie tussen de complexe realiteit en paradoxen. Ik denk dat het leven, organisaties, maar ook het geloof en God, te ingewikkeld, mysterieus, veelkleurig, ongelooflijk rijk is/zijn om daar woorden aan te geven op een eenzijdige manier. Wij zullen met twee woorden moeten spreken; twee kanten van de medaille in oogschouw moeten nemen. Het denken in paradoxen kan daarbij een belangrijk hulpmiddel zijn.(1) Tomáš Halík - Geduld met God, p.78
(2Leiders en paradoxen – Lenette Schuijt. Weliswaar gaat het hier over organisaties, maar is dit ook van toepassing op het ‘gewone’ leven.
(3J.I. Packer – God leren kennen: “(…) want een halve waarheid die wordt verkondigt als een hele waarheid wordt daardoor tot een leugen” (p.169).
(4Omgaan met paradoxen – Karin Derksen. 
(5Marilynne Robinson: Wie een mens ontmoet, ontmoet God, het ND van 29 december 2018.
(6Leiders en paradoxen – Lenette Schuijt.
(7) Omgaan met paradoxen – Karin Derksen. 


Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder