Posts

Onechte ik creëert onechte God

Ik schreef naar aanleiding van het boekje Ontdek je echte ik van David G. Benner al eerder dat je onechte ik een onechte God creëert. ‘God zien zoals hij (AG: echt) is (…) vereist dat we onszelf zien zoals we echt zijn (AG: zelfkennis).’Maar wat bedoelt Benner nu precies met deze stelling? Benner beantwoordt deze vraag in zijn boek, maar ook andere boeken helpen mij duidelijkheid te krijgen over deze vraag.
O.a. Patrick Nullens helpt mij in zijn boek Zorgen voor een eigenwijze kudde om een antwoord te vinden op die vraag. Onechte ik – onechte God “Afgoderij gaat niet zozeer over het maken van afbeeldingen van hout of steen om die vervolgens te aanbidden. Het grote probleem is de ‘conceptuele idolatrie’; de beelden van God die we in ons innerlijk ontwerpen, die onze eigen verlangens bevestigen. (…) We hebben de neiging om voor onszelf een god te scheppen die ons gelijk geeft, die ons steunt en onrecht verdoezelt (p.158).” Een god te creëren die aansluit bij onszelf, onze (onechte) ik.
Ze…

Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit ....

Iemand hield recent mij een spiegel voor: ik zou de afgelopen jaren steeds meer zijn gaan relativeren. Dat had er volgens hem toe geleid, dat ik niet meer zwart noem wat volgens hem zwart is en wit wat wit is en daarmee het risico loop grijs te maken wat volgens hem zwart (of wit) is.
Allereerst ben ik diegene die deze feedback gaf erkentelijk voor het ophouden van en het mij laten kijken in deze spiegel. Een spiegel nodigt uit om in te kijken. Zet je even stil. Doet je nadenken over mogelijk belangrijke thema’s in het leven. Dat vind ik waardevol! Bedankt daarvoor!
Deze feedback riep bij mij vervolgens de vraag op: is het inderdaad zo dat ik niet meer ‘geloof’ in zwart-wit en daarmee alles grijs maak? Feedback is waardevol maar mijn perspectief op het thema (‘niet meer zwart-wit’) kan anders zijn dan die van de feedback-gever. Diegene gaf in iedergeval gedeeltelijk een wat mij betreft juiste feedback: ik ben veranderd de afgelopen jaren. Mijn kijk op het leven is veranderd. Maar ik ben…

Zelfkennis en Godskennis

Afbeelding
Ik schreef al eerder dat ik het boek Energie van de Geest van Philip Troost een bijzonder boek vind. O.a. vanwege het ‘paradoxale karakter’ van het boek: een voor mij belangrijk inzicht (een eyeopener). In het boek van Philip vind ik nog een ander belangrijk inzicht terug. Een inzicht dat Benner mij liet ontdekken.
David G. Benner verbindt in het boekje Gods geschenk jezelf te mogen zijn (met als ondertitel: Ontdek je echte ik) zelfkennis en Godskennis aan elkaar. In hoofdstuk 6 schrijft Benner dit: ‘De antropologische vraag (wie ben ik?) en de theologische vraag (wie is God?) zijn fundamenteel niet te scheiden.’
Philip Troost verbindt in zijn boek je echte zelf (of ik) ook aan wie God is (p.219). ‘Mijn echte zelf kom ik alleen op het spoor in het licht van wie God is. In dat licht ga ik ontdekken dat mijn zelfbeeld inderdaad een beeld is, (…), en dat ergens in of achter dat ogenschijnlijke zelf mijn echte zelf verscholen zit. De ‘ik’ zoals ik gemaakt ben door God.’ ‘Noem het je authe…

Je leeft in (zijns-)lagen

Afbeelding
Philip Troost schrijft in hoofdstuk 8 van zijn boek Energie van de Geest dat het voor hem een hele ontdekking was dat hij leeft in lagen. Dat zijn binnenwereld bestaat uit verschillende zijns-lagen (p.249): een oppervlaktelaag (hoofd – denken) en een gevoelslaag. Samen noemt Philip ze de psychosociale laag. En onder deze alledaagse psychosociale laag, dus nog dichter bij jezelf, is nog een andere laag of dimensie: ‘de laag van de ziel of van je hart’. Deze drie lagen kunnen wel onderscheiden worden, maar zijn niet te scheiden van elkaar.
Volgens Philip gaat het ‘in die zielslaag om iets dat groter is dan wat we zelf denken en voelen’. ‘Diep in onze ziel horen we een roepstem die ons laat weten dat we in dat alledaagse leven dat we leiden, de echte vervulling niet gaan vinden.’ Hij noemt het ook ‘een directe intuïtieve vorm van Godskennis’, ‘een innerlijke richtingwijzer’, een ‘innerlijk weten van wat voorbij de horizon van het eigen zicht is en tóch geweten wordt’.
‘Dat elk mens deze …

Geest en waarheid

Afbeelding
Ik vind het hele boek Energie van de Geest van Philip Troost mooi, maar bepaalde hoofdstukken triggeren mij meer dan anderen. Hoofdstuk 6 is zo’n hoofdstuk dat mij extra raakt. Dit hoofdstuk heeft als titel meegekregen: Zoekgeloof | energie, Geest en waarheid. Philip zelf geeft deze heel korte samenvatting over dit hoofdstuk: ‘In hoofdstuk 6 ga ik op zoek naar de ontsnapping uit het dilemma van aan de ene kant intimidatie in naam van de waarheid en aan de andere kant vrijblijvendheid, vanuit de aanname dat dé waarheid niet bestaat.’ De onderdelen die ik het belangrijkst vond uit dit hoofdstuk heb ik hieronder op een rijtje gezet.
Contradictie of paradox Philip schetst aan het begin van het hoofdstuk direct al de beide uitersten: waarheid heeft iets absoluuts, ‘altijd geldend voor alles en iedereen’. ‘Of het woord ‘waarheid’ is van elke algemene geldigheid beroofd’ en zo heeft ‘ieder zijn eigen waarheid’. Waarheid is absoluut (objectief) of relatief (subjectief). Philip kiest voor een ‘…

Energiebeheer

Afbeelding
In hoofdstuk 2 van het boek Energie van de Geest schrijft Philip Troost over ‘hoe je energie kunt beheersen of beheren’. In dit hoofdstuk gaat het er o.a. over hoe het handelen van mensen zich verhoudt tot de handelende God. Hieronder tref je mijn samenvatting aan van genoemd hoofdstuk.
Afhankelijkheid - onafhankelijkheid Philip stelt aan het begin van dit hoofdstuk ons voor de keuze (in de vorm van een ‘voorvraag’): wil je leren werken met energie in afhankelijkheid van God (rentmeester – beheren) of dat werk in onafhankelijkheid zelf in de vingers krijgen (meester – beheersen)? Hij kiest voor de eerste variant: in afhankelijkheid van God. Ook omdat God met ons wil samenwerken. Kenmerkend voor de Geest is ‘dat hij onze menselijkheid inschakelt’.
Energie en energiebeheer Het woord energie betekent ‘werking, in actie zijn’. Het is een aanduiding voor ‘kosmische of fysische krachten’. In het Nieuwe Testament wordt het toegepast op ‘goddelijke of demonische krachten’, op ‘de geestelijke dim…

Energie als gegeven

Afbeelding
In hoofdstuk 1 van het boek Energie van de Geest beschrijft Philip Troost eerst ‘een basisverhaal over wat energie precies is’. In dit hoofdstuk geeft hij ook een onderbouwing van de samenhang die hij ziet tussen energie en Heilige Geest. Hieronder tref je mijn samenvatting aan van genoemd hoofdstuk.
Energie is een multidisciplinair woord. In de verschillende levensdomeinen heeft het een andere betekenis. Een spraakverwarring ligt daarom zomaar op de loer. Er is een verschil in betekenis maar daarmee is niet gezegd dat die verschillende betekenissen niets met elkaar te maken hebben. Maar wat is nu energie? Energie gaat over werken. ‘Je zou het energiesysteem dus kunnen voorstellen als een transportbedrijf dat niet anders doet dan pakketjes energie ophalen en bezorgen. En zo gauw een pakketje ergens weggehaald is of ergens binnengebracht, ontstaan er nieuwe combinaties van pakketjes. Die combinaties zijn de steeds wisselende verschijnings­vormen van dezelfde energie. Deze voortdurende o…