Posts

Geduld met God - Tomáš Halík (3)

Afbeelding
naar deel 2
VI. De brief Halík schrijft in dit hoofdstuk dat hij een lange brief ontving van een ‘overtuigd atheïst’. De schrijver proclameert in zijn brief ‘trots zijn atheïsme en in de tekst beloofde hij gehakt te maken van het geloof van de christenen, het bestaan van God te weerleggen en de volslagen onzinnigheid van de Bijbel aan te tonen’.Al lezend komt Halík tot de conclusie: ‘Het was eerlijk gezegd een nogal saaie tekst. Bijna iedere dorpspastoor of eerstejaars seminarist zou antwoord kunnen geven op alle oude, zwaar versleten argumenten van de Verlichtingsfilosofen, positivisten, materialisten en marxisten die ik hier (AG: in de brief) aantrof.’ Halík wilde de brief al weggooien toen zijn aandacht getrokken werd door een vervolg. ‘God, (…), wordt ineens het mikpunt van een ongelofelijke scheldpartij, eindigend met de woorden: ‘Je bent een moordenaar met bloed aan je klauwen. Ik vervloek je!’’ Dit gaat Halík te ver. Waarom deze vervloeking? Dan ontdekt hij al verder lezend in de…

Geduld met God - Tomáš Halík (2)

Afbeelding
naar deel 1
III. Ver van alle horizonnen In dit hoofdstuk voert Halík de jonge karmelitaanse non Thérèse van Lisieux ten tonele. Ze ervoer voor haar dood grote geestelijke strijd en innerlijke duisternis. Ze ervoer Godsverlatenheid. Ze verloor alle zekerheid van het geloof. Ze bevond zich “ver van alle horizonnen”. Dit meisje ontmoette in haar leven waarschijnlijk nooit een atheïst. Ze geloofde ook niet dat er echte atheïsten bestonden, totdat ze besefte dat er echt mensen zijn die geheel zonder geloof leven.
Ze herinterpreteert haar ervaring van Godverlatenheid als een zitten aan één tafel met niet-gelovigen. In deze herinterpretatie “opent ze tegelijk de mogelijkheid hun atheïsme te herinterpreteren: de toestand die zij onverschillig aanvaarden als iets wat nu eenmaal zo is (…), is in werkelijkheid een toestand van duisternis, een gebied “ver van alle horizonnen”.” Volgens Halík ging het Thérèse niet om het terughalen van deze niet-gelovigen in het hart van de kerk, maar eerder om een…

Geduld met God - Tomáš Halík (1)

Afbeelding
Tomáš Halík schreef het boek Geduld met God die als ondertitel Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven meekreeg. Een boek dat naast de Inleiding twaalf hoofdstukken bevat. Halík snijdt veel aan in zijn boek en het zal dus een uitdaging voor mij worden om het goed samen te vatten. Natuurlijk is er wel een rode draad te halen uit zijn boek, maar ook zijn uitstapjes naar bijvoorbeeld gelijkenissen, verhalen uit de Bijbel zijn te mooi om niet te noemen. Een samenvatting van zo'n boek doet nooit voldoende recht aan het boek zelf. Dat is maar op één manier op te lossen: lees het boek!
Inleiding Halík schrijft dat hij met atheïsten van een bepaald soort het gevoel van Gods afwezigheid kan mee ervaren. Atheïsten interpreteren dit als “God bestaat niet” of “God is dood”. Halík kent ook een andere interpretatie, een andere houding tegenover de “afwezige God”: drie vormen van geduld en die vormen heten: geloof, hoop en liefde. Halík ziet dan ook geduld als belangrijkste verschil tussen…

Geduld hebben met God

In De Nieuwe Koers van januari (2018 – no 1) schrijft Paul Visser een column met als titel Het lukt me niet. De column is ook hier als blog terug te vinden. Hij schrijft over “Het hart op tafel, een nieuw format voor kerkelijken en onkerkelijken”. Een twintigjarige gaf tijdens deze bijeenkomst aan: “Ik wil geloven, maar het lukt me niet”. En: “hoe kun je weten of God er is?”
Eén van de deelnemers komt met een bekend en veel gehoord antwoord: “Zeker weten doe je het nooit. Daar heet het ook geloof voor.” Dominee Paul Visser schrijft daarover als reactie: “Echte twijfelaars en zoekers, binnen en buiten de kerk, zijn er echter (AG: met genoemd antwoord) niet mee geholpen. Ze willen méér zekerheid, en terecht.”
Vanuit de Bijbel en vanuit zijn eigen ervaring vertelt ds. Visser vervolgens over God: “Overtuigd door (de sprekende) God raken mensen overtuigd van (de levende) God.” “Tegelijk liet de volgende vraag zich raden: waarom overkomt de één het wel en de ander niet?” De twintigjarige ze…

De Keuze van Edith Eva Eger

Afbeelding
Edith Eva Eger (Edie) schreef het indrukwekkende boek De Keuze met als ondertitel Leven in vrijheid. Ze overleefde de Holocaust, emigreerde na de Tweede Wereldoorlog naar Amerika en werd daar psycholoog. In haar boek ‘vervlecht dr. Eger de verhalen over de transformaties van haar patiënten met haar eigen onvergetelijke verhalen over het overleven van Auschwitz.’ Ze schrijft over de hel en de ellende die zij en andere overlevenden moesten verduren tijdens en na de oorlog. Haar ‘doel is ons te helpen met het ontsnappen aan de gevangenis van onze eigen gedachten. Ieder van ons zit op een bepaalde manier geestelijk gevangen, en het is Eger missie om ons te doen beseffen dat we naast het feit dat we kunnen optreden als onze eigen gevangenisbewaarders, ook onze eigen bevrijders kunnen zijn.’
Haar boek is opgedeeld in vier delen: Deel I – Gevangenis: verhaalt over het leven van de familie Eger (vader, moeder en drie dochters) in de aanloop naar de internering in Auschwitz. Haar vader en moeder…

Ontdek je echte ik

Afbeelding
Ik schreef eerder (in mijn blogs over ‘goed en kwaad’) over het werkelijke ik en het ideale ik. David G. Benner schrijft vanuit christelijk spiritueel perspectief over het echte ik en het onechte ik in zijn boek: Gods geschenk jezelf te mogen zijn – Ontdek je echte ik.
In de Inleiding van het boekje schrijft Benner over ‘het geestelijke veranderingsproces van de christen’. Het doel van dat proces of die reis is volgens Benner ‘de transformatie van het ik’. Het gaat daarbij om het kennen van jezelf (je ik) en van God. Je echte ik is een ik-in-Christus. ‘…. als we meer en meer worden als Christus, worden we meer ons eigen, unieke, echte ik.’ Hoe meer we gaan lijken op Christus, hoe meer we de mens worden die God bedoeld had en heeft. Benner schrijft in zijn boekje over zelfkennis, identiteit en authenticiteit. Het gaat over je (geestelijk) verlangen naar uniekheid (uniciteit). Het zijn voor Benner niet alleen maar psychologische begrippen, maar zeker ook geestelijke begrippen. Ze spelen…

Goed en kwaad (4)

Soms lees je een boek dat een verdieping geeft of illustratie vormt bij een ander boek. Deze ervaring had ik bij het boek van Philip Troost: Gewoon God – 40 zoekwoorden om God te vinden in het alledaagse. Dit boek vormt een mooie illustratie bij deel 4 Inzicht in goed en kwaad uit ‘4 stappen naar een sterke identiteit’ van Henry Cloud. Naar aanleiding van de introductie van zijn boek, verscheen er in het ND een interview met Philip: Ik ben gewoon Philip, een bang jongetje. Vanzelfsprekend is ook het artikel ‘Ergernis en maat’, dat de aanleiding vormt voor deze blogs over goed en kwaad, een mooie illustratie van deze ‘fundamentele ontwikkelingstaak’.
Hieronder wat passages uit het boek van Philip Troost.
Ik ben mijn leven lang erg op zoek geweest naar God (p.6). (…) Terugblikkend zie ik nu hoe ik God steeds gezocht heb weg bij wie ik ben en waar ik me bevind op mijn levensweg (p.6). (…) Ik heb mezelf opgepept en voortgedreven met mooie christelijke idealen, normen en waarden, waarbij de …