Echt geloof - vurige christenen en vitale kerken

Wat is (echt) geloof? Geloven is meer dan de Bijbel beamen, meer dan geloven dat er een God is die je wil redden, meer dan ja zeggen tegen al Gods beloften, meer dan Gods geboden proberen te doen, meer dan naar de kerk gaan, meer dan jezelf te matigen en om de ‘armen’ te denken, meer dan kerkelijke bijdrages te betalen, meer dan ...........

"Typerend voor echt geloof is de omhelzing van Christus. Geloof is de liefdesrelatie tot de levende persoon van Christus hier en nu. Je ‘ziet’ Christus (Hebr. 2:9), weet je door de Geest één met Hem en vindt letterlijk alles in Hem.”

Jos Douma zegt aan het begin van zijn eerste preek over 2 Korintiërs 3 :18 het volgende: “Hoe veranderen lauwe christenen in vurige christenen? Hoe veranderen onaantrekkelijke kerken in vitale kerken?” En dan noemt hij als antwoord op deze vragen: “Ik geloof dat 2 Korintiërs 3 : 18 ons de sleutel aanreikt, de Bijbelse sleutel voor echte geestelijke verandering.”

Waarom zijn er lauwe christenen en onaantrekkelijke kerken? Wat is daarvan de oorzaak? Heeft het niet (o.a.) hier mee te maken: er zijn wellicht broers en zussen in de kerk die de bijbel beamen, die geloven dat God ze wil redden, die ja zeggen tegen al Gods beloften en proberen te leven naar Gods geboden, die zichzelf matigen en denken om de ‘armen’, die trouw hun kerkelijke bijdrages betalen, ………, maar die niet of onvoldoende door hebben dat het geloof vooral, bovenal, ten diepste dit is: een liefdesrelatie tussen Christus en mij/jou!

Is dat onvoorstelbaar? Philip Troost zegt in zijn boek ‘Spiritualiteit van ontvankelijkheid’ het zo: “Je kunt je hele leven de Schrift onderzoeken en tot God bidden en zelfs in Christus’ naam optreden, en toch niet tot een persoonlijke relatie met Jezus komen.”

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder