Reactie Kamsteeg op vertrek De Ruiter

In het ND van gisteren reageert Aad Kamsteeg op het vertrek van Ton de Ruiter als predikant: ‘Grote Ruil is krachtbron voor levensheiliging’. Dat is interessant, omdat Aad en Ton in de jaren negentig samen het land doortrokken, spreekbeurten hielden en congressen organiseerden over genade, missionair gemeente-zijn, heiliging e.d. Kamsteeg is het niet eens met De Ruiter: voor Kamsteeg is de Grote Ruil (= de Here Jezus kreeg wat ik verdiende en ik krijg wat Hij door zijn volmaakte leven verdiende) de krachtbron voor levensheiliging.

Boeiend vind ik het te lezen welke elementen er uitsprongen bij hun (geestelijke) ontdekkingstocht. Kamsteeg spreekt in dit verband bij voorkeur niet over een heiligingsbeweging, maar over een genadebeweging (Grace Invest).
• Kennis over God is nog geen kennis van God.
• In Christus ontstaat vrijheid en verdwijnt activisme.
• Geloof werkt: de Heilige Geest is zo sterk dat een door Hem opnieuw geboren mens God als zijn hoogste geluk en vreugde kan leren kennen.
• Echte levensverandering komt van binnenuit.
• Waar het hart vol van is, loopt de mond van over.

Eén van de redenen van hun tocht door het land was, dat “onderwijs over persoonlijke levensheiliging in de vrijgemaakt-gereformeerde kerken onder het stof was geraakt.” Heiliging is volgens Kamsteeg: “liefde om het offer van Christus als bron van ons verlangen om in denken en doen meer op Hem te lijken.”

Zaken die speelden in de jaren negentig. Is er sinds die tijd veel veranderd? In sommige opzichten wel: de beweging van toen, is volgens Jos Douma doorgegaan en heeft er volgens hem toe geleid, dat het thema ‘Christus centraal’ meer ingang heeft gevonden in de kerken. Anderszins is er m.i. niet zoveel veranderd: de genoemde elementen en aanleiding voor deze beweging zijn nog steeds van toepassing.

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder