Stop met vechten tegen de zonden!

Afgelopen zondag 23 november (dienst van 11.00 uur) hoorde ik een preek naar aanleiding van Zondag 21 van de Heidelbergse catechismus (vraag en antwoord 56). De preek handelde over ‘vergeving van zonden’. Uitgangspunt bij deze preek was Romeinen 3 : 25 – 26. De predikant, ds. Heij, gaf er een bijzondere invulling aan: “Strijden tegen de zonde is vooral strijden voor het vervuld worden met Christus.” Daarmee werd niet gezegd, dat je drang tot zondigen niet moet weerstaan, maar wel dat je je vooral moet richten op vervulling met Christus.

Ik denk dat dit een heel belangrijke boodschap is! Hoeveel mensen proberen niet uit alle macht zonden te overwinnen? Een onbegonnen en niet te winnen strijd. De strijd, de focus moet gericht zijn op het vervuld worden met Christus (2 Korintiërs 3 : 18)! In dit verband noemde Heij ook Lucas 11 : 24 - 26. Dit inzicht gaf Larry Crabb mij al eerder via het artikel ‘Als de leider in de weg staat’ in Leadership. In dit artikel schetst hij het beeld van een ‘onderkamer’ (wat de Bijbel ‘het vlees’ noemt) en een ‘bovenkamer’ (‘de geest’). Hij zegt verder, dat wat er ten diepste fout is in ons, niet kan worden opgeknapt of verbeterd, maar alleen kan worden vervangen. “Het gevallen menselijke hart valt niet te managen. Het kan alleen worden vervangen. Je kunt iemand die aan porno verslaafd is niet helpen door zijn verlangen naar porno te verzachten, maar door sterkere verlangens in hem los te laten. Verlangens die de Geest van God in hem heeft geplaatst. (…) De onderkamer kan niet worden opgeknapt. Maar God heeft een nieuwe kamer in ons geplaatst. (…) Laten we onszelf – en daardoor anderen – niet langer in de weg staan en leven uit de bovenkamer.” Laten we ons concentreren en focussen op Christus en laat het ons grootste verlangen zijn om vervuld te worden met Hem.

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder