Het “hijgerige” van meer en beter

Iemand schreef over “de hijgerige toon van als maar meer en als maar beter”. Hij ergerde zich aan een enorme gerichtheid op persoonlijke groei en 'spiritualiteit'. Het moet vooral niet gaan over 'groei', 'meer', 'gevolgen', 'effect', 'anders dan vroeger', etc.

Nu kan er een sfeer van ‘hijgerigheid’ meekomen bij het spreken over groei, veranderen en spiritualiteit (geestelijk leven), namelijk als we groei, veranderen, een geestelijk leven zien als een doel. Maar hebben we dan wel de Bijbelse boodschap goed begrepen?

Een geestelijk leven is het leven waarin de Geest van Christus ons gegeven wordt. De Geest die ons voor 100% wil laten deelnemen aan het goddelijk bestaan, een bestaan dat nieuwe mensen van ons maakt met een nieuwe geest. “In en door de Geest van Christus worden we Christussen voor anderen, overal en altijd. Discipelschap (leerling zijn) is dus het leven van de Geest in onszelf, waardoor we opgetild worden naar het goddelijke leven.” Nouwen schrijft, dat de weg van het kruis ons eigen pad wordt, niet omdat we proberen Jezus na te volgen, maar omdat we door onze verwantschap met zijn Geest veranderd zijn in levende Christussen.[1]

Met andere woorden: Jezus navolgen vanuit onszelf kunnen wij niet. Alleen als de Geest ruim baan krijgt in ons leven, dan volgen wij Jezus na, worden wij als Jezus (Christus). Alleen door de Geest ontstaat er ‘groei’, is er sprake van ‘meer’ (gaan wij meer en meer op Jezus lijken) en worden allerlei ‘effecten’ zichtbaar in ons leven (vruchten van de Geest die eigenschappen van God zelf zijn). Als wij de glorie van de Heer zien (die glorie heeft vooral een gezicht gekregen in Jezus Christus) gaan wij door de Geest meer en meer veranderd worden in Christussen. ‘Groei’, ‘meer’, ‘beter’, ‘veranderen’ zijn dus geen doel maar een gevolg van het werk van de Geest in ons. Dat heeft niets met ‘hijgerig’ te maken, maar alles met ‘geestelijk’. Zoals al eerder gezegd: Jezus volgen betekent niet dat je iets moet leren beheersen, maar dat je jezelf laat beheersen door de Geest.

[1] ‘Nederigheid en dienstbaarheid – het neerwaartse pad van Christus’ van Henri Nouwen

Lees over de vervulling met de Geest ook mijn blogs 'Stromen van levend water (1)' en 'Stromen van levend water (2)'.

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder