Leven in een nieuw verbond

“Belangrijk kenmerk van leven in het nieuwe verbond is dat de wet in je hart wordt geschreven.” Dat betekent o.m. dat Hij je ‘wil’ verandert. “God zelf zorgt er voor dat mensen in het nieuwe verbond Hem willen dienen. Dat mag je dan ook best laten doorklinken.” Het gaat om de navolging van Jezus, het geleid en vervuld zijn door de Geest.

“Als God de wet in het hart schrijft, valt er meer te zeggen dan ‘moeten’!” Sieds de Jong denk dan met name aan willen. “Je wilt God dienen. Daar zorgt God zelf voor. Als het gaat om het dienen van God en het leven naar zijn wet kunnen en mogen we niet volstaan met ‘moeten’ maar moeten meer toonsoorten klinken.” In dit verband noemt De Jong o.a. de volgende Bijbelteksten: Rom. 8 : 5, Gal. 5 : 16 en 1 Petr. 4 : 2.

Nadenken, bidden, in de Bijbel lezen over vervult worden met de Geest en het belemmeren van het werk van de Geest past m.i. bij het nieuwe verbond. Hameren op de regels van de wet is typisch iets wat vooral past bij het oude verbond. Het oude verbond was mooi, maar het nieuwe verbond zoveel mooier. ‘De luister van toen is niets in vergelijking met de overweldigende luister van nu.” (2 Kor. 3 : 10). Het is niet maar een verschilletje, nee het verschil is gigantisch (‘niets in vergelijking met’)! Het verschil is Christus die met Zijn Geest ons wil vervullen, zodat wij op die manier gaan lijken op Jezus. We worden weer zoals we oorspronkelijk bedoeld waren: evenbeeld van God.

Als het nieuwe verbond zoveel mooier is dan het oude, zouden we dan niet dit nieuwe verbond als uitgangspunt moeten nemen ook in preken over bijvoorbeeld de 10 geboden? Ik heb ook al eerder geschreven [1] over dat strijden tegen de zonden vooral moet zijn strijden voor het vervuld worden met Christus (de Heilige Geest). Laten we ons concentreren en focussen op Christus en laat het ons grootste verlangen zijn om vervuld te worden met Zijn Geest (het nieuwe verbond). En in het verhaal over de strijd van een homoseksueel zegt deze: “Hoe meer je je focust op je homoseksualiteit, hoe zwaarder dat gewicht wordt. Dan gaat het je leven bepalen. Maar naarmate je je meer op God richt, zul je merken dat je de problemen waarmee je worstelt in je leven kunt hanteren.”[2] Ook daarin zie ik de lijn terug van het nieuwe verbond. Richt je vooral op Christus en niet zozeer op het houden (en overtreden) van de wet.

N.a.v. De Reformatie, jaargang 84 – nr. 31 – 9 mei 2009: ‘Moetwil’ van ds. Sieds de Jong.
[1] Mijn blog ‘Stop met vechten tegen de zonden!
[2] Mijn blog ‘Verleidingen: richt je op God

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder