Aansluiting zoeken bij hoorders


Aad Kamsteeg schreef vorige week in het ND o.a. over contextualisatie: 'Met Gods ogen door je eigen wijk'. In onze kerkelijke gemeente bracht Kees Haak (universitair docent Missiologie aan de TU te Kampen) in zijn toespraak over ‘de Derde Kerk’ het belang van contextualisatie al eerder onder de aandacht.

Kamsteeg geeft een omschrijving van het begrip contextualisatie: “Als kerk houd je rekening met de eigen aard van de cultuur waarin je woont en werkt. Je weet wat er bij je buren, collega’s en sportvrienden leeft. Je doet je best de Bijbelse boodschap te laten landen in de vragen en zekerheden, teleurstellingen en ambities, twijfels en overtuigingen van de mensen binnen en buiten je kerk.”

In het artikel staat ook een heel duidelijk voorbeeld van contextualisatie. Kamsteeg vergelijkt de Redeemer Presbyterian Church (kerk waar Tim Keller voorganger is) in Manhattan met de Infinity Church in South Bronx. Twee kerkelijke gemeentes in New York, die tot hetzelfde kerkverband behoren. Bij de ene is er sprake van een klassieke kerkdienst met een “haast traditionele liturgie” terwijl bij de andere een rapper op het podium over zijn geloof zingt. Bij de één stromen er “zo’n duizend maatschappelijk veelbelovende yuppies naar binnen, vooral blanken en Aziaten”, terwijl er bij de andere sprake is van een “paar honderd Afro-Amerikaanse en Latinojongeren” met financieel gezien nauwelijks toekomst.

Zoeken wij aansluiting bij onze (potentiële) hoorders? Hoorders binnen en buiten de kerk? Ik denk dat wij nog wel een weg te gaan hebben voor het zover is. Zelfs voor hoorders binnen de kerk zijn er nauwelijks of geen ‘feedbackmechanismen’ om vast te stellen of de prediking aansluit bij de hoorders. De prediking is geen gemeentebreed gespreksonderwerp, maar slechts een agendaonderwerp binnen de kerkenraad. Een gemiste kans! Zal de (potentiële) hoorder van binnen én buiten de kerk wel bereikt worden?

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder