Patrick Nullens over geestelijk leiderschap


In de zaterdagkrant van het ND kwam ik Patrick Nullens tegen in verband met een studiedag aan het ETF over leiderschap in de kerk. In het artikel ‘Voorganger, durf in de spiegel te kijken’ lezen we hoe Patrick tegen leiderschap in de kerk aankijkt.

Nullens geeft aan, dat kerken van het bedrijfsleven mogen leren door kritisch na te denken over leidinggeven en over jezelf (als leidinggevende). “Voorgangers moeten in de spiegel durven kijken.” Hij legt het leiderschap van de kerk naast het drievoudig ambt van Christus: priester, profeet en koning. Nullens vraagt zich steeds meer af of die drie ambten in één persoon te verenigen zijn. Hij denkt van niet. Jos Douma geeft op zijn weblog hem daarin gelijk. Ik denk ook dat het nauwelijks te doen is voor een ambtsdrager/voorganger om als geestelijk leider priester én profeet én koning te zijn. Dat is niet erg, als in een leiderschapsteam de combinatie van de drie aandachtsgebieden maar voldoende aanwezig zijn. Probleem daarbij is wel, dat er in de kerk niet of nauwelijks naar de teamsamenstelling gekeken wordt. Evenwichtig geestelijk leiderschap is belangrijk juist in deze tijd van veranderingen en onzekerheid.

Wat is een geestelijk leider? Wat ik hiervoor schreef, geeft feitelijk al het antwoord. Een geestelijk leider is een leider die steeds meer gaat lijken op Jezus. Ds. Gert Hutten zegt in het blad leadership daarover het volgende: “Hoe meer wij op Jezus gaan lijken, hoe meer gezag wij zullen hebben, hoe krachtiger wij worden en hoe inspirerende wij zijn. Laten wij ons leiderschap spiegelen aan de woorden van en over Jezus.” Geestelijk leiders, kijken jullie in deze spiegel?

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder